Home » excelentaUBB

EXCELENȚĂ ÎN CERCETARE - INTERVIURI

Maria Ercsey-Ravasz – fizician și cercetător științific cu PhD obtinut în fizică la Facultatea de Fizică, UBB și în Tehnologia Informației la Universitatea Catolică Péter Pázmány din Budapesta

icon_ubb

1. Întrebare/Question Daniel David (DD):

Vă rog să vă faceţi o scurtă prezentare (Numele şi prenumele, afiliere academică, domeniul de cercetare, motoul şi/sau valorile personale) (A brief introduction of the featured leading BBU scientist)

Răspuns/Response:

Mă numesc Maria Ercsey-Ravasz, sunt fizician, momentan cercetător științific la UBB la Facultatea de Fizică. Am terminat doctoratul în 2008 printr-un program de cotutelă, în parte în Fizică, aici la UBB, conducătorul meu științific a fost domnul Prof. Zoltán Néda, iar pe de altă parte în Tehnologia Informației la Universitatea Catolică Péter Pázmány din Budapesta, sub conducerea domnului Prof. Tamás Roska. Domeniul meu de cercetare e foarte divers, lucrez mai ales pe proiecte interdisciplinare. O direcție importantă începută încă în timpul doctoratului este legat de analog computing și folosirea sistemelor dinamice pentru rezolvarea unor probeme foarte grele de optimizare. O altă direcție este știința rețelelor, pe care o aplicăm în diferite domenii interdisciplinare. Cel mai important domeniu de interes este neuroștiința unde teoria rețelelor poate fi aplicată pentru a înțelege structura creierului. Poate unii ar spune că cea ce fac nici nu mai e fizică, dar eu cred că totul e fizică, – asta fiind un fel de moto al meu. Modul în care un fizician studiază orice sistem este de folos în fiecare domeniu de la matematică până la biologie, de la tehnologia informației până la economie.

 My name is Maria Ercsey-Ravasz, I am a physicist, currently a researcher at UBB at the Faculty of Physics. I obtained my PhD in 2008 through a joint program, partly in Physics here at UBB under the supervision of Prof. Zoltán Néda, on the other side in Information Technology at the Péter Pázmány Catholic University in Budapest, my supervisor was Prof. Tamás Roska. My research interests are very diverse, I work mainly on interdisciplinary topics. One main direction I started already during my PhD is related to analog computing and using nonlinear dynamical systems to solve hard optimization problems. Another direction is network science, which we use in many different interdisciplinary domains. Here my main interest is related to neuroscience where graph theory can be used to understand the structure of the brain. Maybe some people would say that my research is not even physics anymore. For those I say that everything is Physics – you can take this as a motto of mine. The way a physicist studies and tries to understand any system can be of use in any field form mathematics to biology, from information technology to economy.

 

 2. Întrebare/Question DD:

Vă rog să ne faceţi o scurtă prezentare a realizării academice care a prilejuit acest interviu (A brief presentation of the academic achivement)

Răspuns/Response:

După trei ani de postdoctorat în SUA, m-am întors la UBB cu o bursă Marie Curie, am primit și un grant de Tinere Echipe (finanțat de Guvernul României). În timpul acestor proiecte am avut mai multe rezultate importane. Deja de câțiva ani colaborez cu un grup de neuroanatomiști din Lyon, Franța, conduși de Dr. Henry Kennedy și cu Dr. Zoltán Toroczkai, profesor la Universitatea Notre Dame, Indiana, SUA, la care am fost postdoctorand. Scopul cercetării este să investigăm structura creierului, mai ales legăturile dintre diferitele zone funcționale ale creierului. În 2013 am fost coautoarea  unui articol apărut în Science, cu titlul: “Arhitecturi corticale de mare densitate” și prezintă rezultatele obținute în ultimii ani. (”Cortical high-density counterstream architectures” http://www.sciencemag.org/content/342/6158/1238406.abstract ).

Sarcina mea și a d-lui Toroczkai ca fizicieni era analizarea și modelarea datelor experimentale obținute de neuroanatomiști. Am demonstrat că zonele cerebrale apropiate sunt conectate mai intens, iar densitatea conexiunilor scade în mod consistent (descris matematic) cu distanța. Pe baza acestei simple reguli de distanță am construit un model care a explicat multe caracteristici ale rețelei zonelor funcționale a creierului.  Detaliile acestor rezultate au fost deasemenea  publicate într-un jurnal prestigios Neuron (Ercsey-Ravasz et al., Neuron 80(1), 184, 2013). (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627313006600 )

After three years of postdoctoral fellowship in the USA, I returned to UBB with an International Incoming Marie Curie Fellowship. I also obtained a Young Research Groups grant form the Romanian Governement. During these projects I had several important results. In the last few years I have been colaborating with a neuroanatomist group form Lyon, France, led by dr. Henry Kennedy and also with Prof. Zoltán Toroczkai from University of Notre Damen, IN, USA; where I have been postdoc. The goal of our research has been to investigate the structure of the brain, the network formed by connections between different functional areas. In 2013 I co-authored a review paper that appeared in Science entitled: ”Cortical high-density counterstream architectures” and summarizes our results obtained in this area. (http://www.sciencemag.org/content/342/6158/1238406.abstract ).

My role together with Prof. Toroczkai as the physicist part of the group has been analyzing and modeling of the data provided by the neuroscientist’s experiments. I have demonstrated that the number of connections is greatest between areas that are closest, and the number declines in a consistent (mathematically described) pattern as distance increases. Based on this simple distance rule we developed a network model, which predicts many properties of the inter-areal cortical network. These results have also been published in a prestigious journal, Neuron (Ercsey-Ravasz et al., Neuron 80(1), 184, 2013).

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627313006600 )

 

 3. Întrebare/Questions DD:

Care sunt planurile academice de viitor? (Future academic plans)

Răspuns/Response:

Nu de mult am fost angajată ca cercetător științific la UBB, așa că pot să mă ocup numai de cercetare, ceea ce era totdeauna visul meu. Vreau să extind grupul de cercetare pe care-l conduc, iar anul viitor vreau să obțin abilitarea ca să pot conduce doctorate. Cel mai important, vreau să continui cercetarea în domeniul neuroștiinței, care momentan mă fascinează cel mai mult. Știința rețelelor poate fi aplicată și pentru analiza rețelelor funcționale din creier, și cred că poate aduce rezultate importante care ar ajuta la înțelegerea unor funcții de procesare din creier, sau găsirea unor proprietăți sau elemente importante care se modifcă în cazul bolilor neurologice. În acest domeniu și cel mai mic avans poate deveni semnificativ.

I have been recently hired at UBB as a research fellow, so I can fully concentrate on research, that has always been my dream.  I want to extend my reserach group and next year I want to sustain the habilitation exam so I can supervise PhD students. Most importantly, I want to continue my research in neuroscience, which fascinates me most at the moment. Network science can be applied also for studying functional networks of the brain and I think it can bring important results that can bring us closer to understanding cognitive processes or find properties that get modfied during neurological disorders. In this domain any small step forward can become highly relevant.

 

 4. Întrebare/Question DD:

De ce aţi ales UBB? (Why BBU?)

Răspuns/Response:

În cazul meu întrebarea e mai degrabă: de ce am ales România?

După doctorat am primit o ofertă bună pentru o poziție de cercetare în grupul domnului Prof. Zoltán Toroczkai la Universitatea Notre Dame (printre top 25 universități în America), astfel împreună cu soțul am plecat în America. Acolo în cadrul Facultății de Fizică este un centru de cercetare: Interdisciplinary Center for Network Science and Applications, sau ICeNSA (http://icensa.nd.edu), condus de domnul Prof. Zoltán Toroczkai. Într-adevăr în acești trei ani am lucrat pe proiecte fascinante și foarte diverse. A fost o investiție foarte bună pentru cariera mea și o experiență interesantă și importantă de a vedea o lume atât de diferită. E greu de explicat rațional de ce voiam să ne întoarcem. Ne-a plăcut să petrecem acolo trei ani, să vizităm orașe ca Chicago, New York, Boston etc. Totuși nu ne-am putut imagina să rămânem acolo definitiv.  Este o altă cultură, care nu simțeam că ar putea deveni a noastră.

Desigur ne-au lipsit și părinții, prietenii, orașele europene.  Este așa de plăcut să mă plimb în centrul Clujului, când mă gândesc că în America unde am fost eu nu erau nici măcar trotuare.

Odată întors la Cluj era clar că cea mai bună alegere e să lucrez la UBB. Visul meu era să mă ocup numai de cercetare. Aceasta acum a devenit realitate. Sper să pot să aduc rezultate importante în continuare.

In my case the question sounds more like: why Romania? After my PhD I got a great offer for a postdoctoral fellowship from Prof. Zoltán Toroczkai at the University of Notre Dame (in the top 25 universities in the USA), so together with my husband we went to the USA. At the Physics Department there is a research center called Interdisciplinary Center for Network Science and Applications, or iCeNSA  (http://icensa.nd.edu). Indeed, I worked on many diverse interdisciplinary projects there. It was a great investment for my carrier and a fascinating experience to see a world and a culture so different from ours. It is hard to explain rationally why we wanted to come back home. We enjoyed spending three years there, visiting cities like Chicago, New York, Boston, but still we could not imagine us remaining there. Is a very different culture, which we could not feel it could become ours. And of course we missed our parents, friends, the European cities. It is so great to walk in the center of Cluj especially if one thinks that there weren’t even sidewalks where we have been in the USA. Once back in Cluj, it was clear that the best choice would be to work at UBB. My dream was to work only in research, and this has become reality. I hope I can continue doing exciting research and bringing important results.

 

 5. Întrebare/Question DD:

Un scurt mesaj către comunitatea UBB? (A short message to the BBU academic community?)

Răspuns/Response:

Sunt mulți tineri care după un doctorat sau postdoctorat făcut în străinătate vor să se întoarcă acasă. Cred că trebuie să ne concetrăm să-i aducem înapoi. Apreciez mult inițiativa universității de a deschide posturi pentru cercetători, fiindcă instituțiile de cercetare din oraș sunt din domenii foarte specifice. Dacă vrem să crească prestigiul universității trebuie să avansăm și în domeniul cercetării fundamentale.

There are many young fellows who would like to come back home after a few years spent abroad as PhD students or postdoctoral fellows. I think we must concentrate on bringing them back home. I appreciate the initiative of the University to open positions for researchers, because the research institutes in the town are all focusing on highly specific domains. If we want the prestige of the university to grow we need to focus more on fundemantal research.

 

Legătură spre pagina academică personală/CV/Link to personal academic homepage/CV:

http://sirius.phys.ubbcluj.ro:33380/ercsey-ravasz/index.html

Prof. dr. Néda Zoltán – Cercetător în fizică statistică cu aplicații interdisciplinare

icon_ubb

 

 1.  Întrebare/Question Daniel David (DD): Vă rog să vă faceţi o scurtă prezentare.

Néda Zoltán, sunt profesor univ. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, profesor univ. asociat la Școala Doctorală de Fizică a Univ. Eötvös Loránd din Budapesta (Ungaria) şi membru extern al Academiei Maghiare de Ştiinţe. Domeniul de cercetare este fizica statistică cu aplicaţii interdisciplinare. Sunt interesat în special de fenomene colective emergente, tranziţii de fază, fenomene stohastice şi de formări spontane de structuri în sisteme complexe. Consider cercetarea nu ca o profesie, ci mai degrabă ca un hobby intelectual. Pentru mine este mai importantă curiozitatea umană amplă decât o strictă specializare într-un domeniu îngust al ştiintei. Sunt deschis întotdeauna la probleme şi domenii noi în care pot valorifica cunoştinţele mele teoretice în fizică şi matematică.

I am Zoltan Neda, professor of theoretical physics at the Babes-Bolyai University of Cluj, professor at the doctoral school in physics education at the Lorand Eotvos University from Budapest (Hungary) and external member of the Hungarian Academy of Sciences. My research field is statistical physics with interdisciplinary applications. I am interested in collective emergent phenomena, phase transitions, stochastic phenomena and spontaneous pattern formation in complex systems. I consider research as an intellectual hobby and not as a profession. For me a wide intellectual curiosity is more important than a strict specialization in a narrow field of science. I am always open to new and challenging interdisciplinary problems in which I can use the physical and mathematical methods that I master.       

2. Întrebare/Question DD: Vă rog să ne faceţi o scurtă prezentare a realizării academice care a prilejuit acest interviu (A brief presentation of the academic achivement)

Am publicat două articole în Nature, ambele în domeniul autoorganizării spontane. În primul articol am investigat apariţia sincronizării spontane în aplauzele ritmice, oferind o descriere teoretică pe baza unui model simplu. În al doilea articol am investigat formarea spontană de structuri spiralate în procesul de fragmentare a straturilor subţiri. Ambele studii au pornit de la observarea experimentală a unui fenomen emergent fascinant, o problemă simplă care nu a fost abordată anterior.

I published two scientific papers in “Nature”, both of them dealing with the spontaneous auto-organization phenomena. In the first work we studied the formation and dynamics of the rhythmic applause, giving a theoretical description based on a simple analytically solvable model. In the second work we studied the spontaneous formation mechanism of spiral cracks during the fragmentation process of thin layers. Both studies were motivated by the experimental observation of a fascinating and simple phenomenon, which has never been scientifically investigated before.

3. Întrebare/Questions DD: Care sunt planurile academice de viitor? (Future academic plans

Aş dori să continui cercetările mele în domeniul fenomenelor colective şi al autoorganizării spontane, studiind probleme interdisciplinare. Am multe probleme interesante în traistă care tot aşteaptă să îmi fac timp pentru ele. M-aş bucura mult de un an sabatic în care aş avea prilejul să lucrez mai mult la aceste probleme şi aş avea prilejul pentru a efectua noi colaborări internaţionale. Mă fascinează totodată fundaţia gândirii noastre în fizică, sistemul de postulate pe care s-a croit spațiu-timpul fizicii, paradigma noastră actuală de gândire în fizică. Doresc să scriu o carte de popularizare pe această tematică.

 I would like to continue my research in the area of emerging auto-organization studying interdisciplinary problems. I do have many interesting problems in my pocket, which needs time to be finalized. I would be happy thus for a sabbatical year in which all these problems could be finalized and to start new international collaborations. I am fascinated by the foundation of our scientific thinking, the basic postulates of physics on which the physical space-time and our thinking paradigm is tailored. I am planning to write a science popularization book on this field.

4. Întrebare/Question DD: De ce aţi ales UBB? (Why BBU?)

Deşi am lucrat în multe ţări, şi mi s-a oferit prilejul de a rămâne permanent la universităţi de prestigiu din SUA sau Norvegia, la UBB m-am simţit şi mă simt cu adevărat acasă. De strada Kogălniceanu mi se leagă toată educaţia şcolară şi universitară. Vizavi de clădirea centrală a UBB, la liceul Báthory, am studiat timp de 12 ani, după care am traversat strada şi am studiat la Facultatea de Fizică încă patru ani. Tot aici mi-am finalizat şi doctoratul. UBB mi-a oferit o atmosferă primitoare în care nu am fost presat să produc rezultate numai de dragul de a publica. Mi s-a oferit posibilitatea de a nu deveni un specialist într-un domeniu limitat şi să am oportunitatea de a mă juca cu toate problemele care mi s-au părut fascinante. Am avut libertatea de a alege ce vreau să cercetez şi am avut parte de studenţi extraordinari. Colegii mă sprijină şi mă ajută în toată activitatea didactică şi de cercetare.

Although I have worked in many countries and physics institutes and I was given the opportunity to get a tenure position in prestigious universities in USA and Norway, I considered that I am really at home here at the BBU. My whole education is linked to the Kogalniceanu Street in Cluj. Just the opposite site from the Central Building of the BBU is the Bathory high school where I studied 12 years, after which I crossed the street and continue 4 years of study at the Physics Faculty. Here I finalized also my PhD studies. The BBU offered me a welcoming and peaceful atmosphere in which I was not forced to produce scientific results only for the sake of publishing. They gave me the possibility of not becoming a specialist in a narrow field of science and to play with all the fascinating problems that I encountered in my carrier. I was given a liberty for freely choosing my research field and I had the opportunity to work with extraordinary students. I feel that my colleagues are behind me in my whole academic and scientific activity.

5. Întrebare/Question DD: Un scurt mesaj către comunitatea UBB? (A short message to the BBU academic community?)

Să nu cădem în capcana scientometriei cantitative. Cercetarea este mai degrabă o artă şi nu o industrie. Nu neapărat numărul de publicaţii sau numărul de granturi câştigate este produsul şi valoarea reală a cercetării. Valoarea adevărată sunt studenţii cărora le cultivăm curiozitatea şi rigurozitatea ştiinţifică şi rezultatele care sunt acceptate şi discutate de comunitatea ştiinţifică. În zilele noastre, e foarte uşor să publici fiindcă numărul revistelor de specialitate creşte exponenţial, iar publicatul a devenit o afacere profitabilă pentru edituri. Este mult mai greu să faci ca cele publicate să fie citite şi să aibă un impact ştiinţific. În această ultimă direcţie ar trebui să ne concentrăm la UBB.

My message would be not to fall in the trap of quantitative scientometry. Science is much more like an art than industry. Not necessary the number of publications or the number of managed research grants gives the real value of the scientific research. The students we raise, the curiosity that we open in their minds and the results that are accepted and discussed in the international scientific community give the real value of the scientific research. Nowadays, due to the exponentially increasing number of scientific journals and the financial interest of the editing companies it became easy to publish any work. It is much harder to make your work having an impact and to be read and discussed by many researchers. The real scientific results are however given by these late criteria, and here at the BBU we have to focus in such directions.

______________________________________

Legătură spre pagina academică personală/CV/Link to personal academic homepage/CV:

www.phys.ubbcluj.ro/~zneda

Dr. Mihai Pușcaș – Cercetător Științific II la Grădina Botanică ALEXANDRU BORZA

icon_ubb

1.    Întrebare/Question Daniel David (DD):

Ne puteţi face o scurtă prezentare a dvs.? (Numele şi prenumele, afiliere academică, domeniul de cercetare, motto-ul şi/sau valorile personale)  (Providing a brief introduction of the featured leading BBU scientist?)

Răspuns/Response:

Mă numesc Mihai Pușcaș și sunt Cercetător Științific II la Grădina Botanică „Alexandru Borza”, unde lucrez de 16 ani. Din anul 2008 sunt doctor în Biologie, atât al Universității Babeș-Bolyai, cât și al Universității Joseph Fourier din Grenoble (Franța). Activitatea mea de cercetare s-a desfășurat în special în domeniul biogeografiei și ecologiei alpine, prin studii focalizate pe structura, funcționarea și dinamica ecosistemelor herbacee de altitudine din Carpați și din celelalte lanțuri muntoase importante ale Europei. Am fost constant interesat de aplicarea unor tehnici novatoare în aceste două mari ramuri ale biologiei, și aici aș menționa utilizarea markerilor genetici în abordări de ecologie moleculară și filogeografie. De asemenea, un domeniu dinamic în care am activat îl constituie studiul impactului schimbărilor macroclimatice asupra compoziției și funcționării ecosistemelor naturale.

My name is Mihai Pușcaș and I am Senior Researcher at Alexandru Borza Botanical Garden, where I have been working since 2000. I am Doctor in Biology of both Babeș-Bolyai University and Joseph Fourier University in Grenoble (France) since 2008. My research interests cover especially the fields of biogeography and alpine ecology, with a focus on the structure, functioning and dynamics of alpine herbaceous ecosystems in the Carpathians and other major mountain ranges of Europe. I was constantly interested in the application of innovative techniques in these two major branches of biology, and here I would mention the use of genetic markers in molecular ecology and phylogeography. Also, a dynamic field in which I have worked was to study the impact of macroclimatic changes on the composition and functioning of natural ecosystems

 

 2. Întrebare/Question DD: 

De ce aţi ales UBB? (Why BBU?)

Răspuns/Response:

Alegerea a venit de la sine. Ca formație de bază sunt botanist, acest domeniu fascinant al biologiei fiind o pasiune din copilărie. Grădina Botanică a universității noastre este un reper pentru studiile de botanică, iar școala de botanică Clujeană (sensu lato) are o tradiție ce începe în secolul al XIXlea, reputația câștigată în timp depășind granițele țării. Am fost cooptat în anul 2000 într-o nouă echipă de cercetători ce se înființa în această instituție și care avea ambiția să aducă un suflu nou în studiile de botanică ce se desfășurau în cadrul Grădinii Botanice. Am întâlnit un mediu fertil și stimulant intelectual, lucru care m-a convins destul de repede că pot să realizez proiecte științifice importante exact în domeniul în care doream să activez. Încă de la începutul carierei am avut contacte științifice intense cu laboratoare experimentate din afara României, doctoratul desfășurându-se în sistem de co-tutelă cu Universitatea din Grenoble, care găzduiește unul dintre cele mai importante laboratoare de ecologie alpină din Europa. Să continui și să dezvolt la Cluj teme “fierbinți” de cercetare a constituit o provocare, care din fericire a primit in situ suportul necesar.

The choice came naturally. My background is as a botanist, this fascinating area of biology being a passion since childhood. The Botanical Garden of our university is a reference for the studies in botany. The Botanical School in Cluj (sensu lato) has a tradition that dates back to the 19th century, its reputation crossing the national borders. I was recruited in 2000 in a new research team that was set up in this institution, aiming to upgrade the botanical studies that had taken place in the Botanical Garden. I met a fertile and stimulating intellectual environment, which quickly convinced me that I could implement important scientific projects exactly in the field where I wanted to work. Since the beginning of my career I’ve had intense scientific contacts with highly ranked laboratories from abroad, my Ph.D. training being a joint project between BBU and the University of Grenoble, which hosts one of the most important laboratories in Europe in alpine ecology. To continue and develop ‘hot’ research topics in Cluj was a challenge, which fortunately received in situ support.

 

 3. Întrebare/Question DD:

Puteţi să ne faceţi o scurtă prezentare a realizării academice care a prilejuit acest interviu? (A brief presentation of the academic achievement)?

Răspuns/Response:

În acest context, menționez câteva rezultate relevante referitoare la studiile pe care le-am realizat legate de schimbările macroclimatice actuale și efectele lor asupra ecosistemelor naturale. Subiectul acesta este un foarte “fierbinte” nu doar în știință, ci și în societatea umană în general, cu toate implicațiile ce decurg în deciziile politice și economice pe care trebuie să le luăm în prezent. Lipsa unor date concrete face dificil procesul de realizare a unor scenarii realiste privind impactul aceste schimbări în funcționarea și evoluția sistemelor biologice naturale. În cadrul unor consorții largi ce înglobează cele mai importante laboratoare implicate în studiul ecosistemelor alpine din Europa, am întreprins primele studii de acest tip. Rezultatele indică faptul că deja la nivelul ecosistemelor alpine din Europa putem sesiza schimbări în structura lor, detectând un fenomen general de termofilizare, cu potențiale implicații negative pe termen mediu și lung. Calitatea datelor obținute a fost certificată printr-o serie de articole publicate în cele mai importante reviste de profil (Science, Nature Climate Change, Global Change Biology). Impactul cercetărilor noastre în lumea științifică a fost major, articolele respective fiind incluse în Web of Science în categoria Highly Cited Paper (între cele mai citate 1% articole din categoria Environment/Ecology). Doresc să menționez faptul că astfel de rezultate s-au obținut într-un termen lung, în peste 11 ani de la începutul experimentelor. Într-o lume a științei în care timpul nu mai are răbdare (ca să-l parafrezez pe Marin Preda), este destul de dificil de conceput, finanțat și menținut astfel de aparate experimentale, cu toată evidența unor rezultate importante și cu impact. Dar în cadrul consorțiului am reușit să menținem siturile de studiu active și chiar să amplificăm cadrul lor conceptual, astfel încât și pe viitor preconizăm alte rezultate cel puțin la fel de interesante ca cele obținute deja.

In this context, I mention some relevant results of the studies that I have realized in the field of the current macroclimatic changes and their effects on natural ecosystems. This subject is very ‘hot’ not only in science but also in human society in general, with all its implications in political and economic decisions that we need to take in the present. The lack of concrete data makes it difficult to produce consistent scenarios on the impact of these changes in the functioning and evolution of natural biological systems. We have conducted the first such studies in large consortiums including the most important laboratories in Europe in the field of alpine ecology. The results indicate that we can already detect changes in the structure of alpine ecosystems in Europe, indicating a general phenomenon of thermophilization, with potentially negative medium- and long-term effects. The quality of our research output has been certified by a series of articles published in very important journals (Science, Nature Climate Change, Global Change Biology). The impact of our research was significant, these papers ranking as Highly Cited Papers (between 1% most cited articles of the category Environment/Ecology) in Web of Science. I would like to highlight that such results were achieved as a result of a long-term activity (i.e., more than 11 years from the beginning of the experiments). In a world of science where time has lost its patience (to paraphrase Marin Preda once again), it is difficult to conceive, financed and maintained such experimental systems. But within our consortium we managed to keep the study sites active and even to amplify their conceptual framework, so that in the future we expect other results at least as interesting as those already obtained.

 

 4. Întrebare/Questions DD:

Care sunt planurile academice de viitor? (Future academic plans?)

Răspuns/Response:

În continuare aș dori să aprofundez domeniile de cercetare deja abordate privind ecosistemele de altitudine din Carpați și celelalte masive muntoase ale Europei, cărora să le adaug noi direcții. Munca de peste 15 ani în studiul fitodiversității lanțului Carpatic a condus la o bază de date impresionantă și o expertiză importantă privind distribuția, structura și caracteristicile taxonilor de altitudine și a comunităților de plante în care aceștia se găsesc. O parte a fost explorată ducând la o serie de publicații biogeografice sau de macro-ecologie. De asemenea, colaborările internaționale dezvoltate permit accesul la date similare ale colegilor din alte centre ale studiului biodiversității montane din Europa. Un proiect ambițios pe care îl întrevăd este legat de un viitor centru focalizat pe studii privind biodiversitatea Carpaților, similar celor existente în vestul Europei pentru Alpi, ecosistemele arctice etc. Aceasta ar permite o coagulare mai bună a expertizei existente la Cluj, atât prin implicarea colegilor din UBB, cât și a colaboratorilor noștrii din centre similare.

In the future, I would like to elaborate on the research areas already initiated, by adding new directions. Studying the Carpathian plant diversity has produced an impressive database over the past 15 years and also a significant expertise on distribution, structure and characteristics of high mountain taxa and plant communities in which they occur. Part of it has been explored, leading to a series of publications in biogeography and macro-ecology. Additionally, international collaborations developed over time allow access to similar data of colleagues from other centers specialized in the study of mountain biodiversity in Europe. An ambitious project that I see in the future is linked to a biodiversity research center focused on the Carpathians, similar to those in Western Europe developed for the Alps, Arctic ecosystems, etc. This would allow a better valorization of existing expertise in Cluj, involving colleagues from BBU as well as our collaborators from similar centers.

 

5. Întrebare/Question DD:

Un scurt mesaj către comunitatea UBB? (A short message to the BBU academic community?)

Răspuns/Response:

Universitatea Babeș-Bolyai a dovedit excelență pe toate planurile privind performanța academică, situându-se constant în ultimii ani pe primul loc din România în toate ranking-urile universitare internaționale. Ar fi de subliniat îndeosebi rezultatele privind importanța și impactul cercetării desfășurate aici, ce reflectă de fapt competența ridicată și munca susținută a colegilor mei din toate domeniile academice. Sunt onorat că fac parte din acestă comunitate și am convingerea că printr-o coagulare mai bună a resurselor și competențelor actuale, prin cooptarea colegilor noștrii mai tineri care dovedesc performanță în activitatea lor curentă, vom reuși să pastrăm și să amplificăm pe viitor acest mediu stimulativ pe care l-am gasit când eu am fost integrat în Alma Mater Napocensis. Traditio Nostra Unacum Europae Virtutibus Splendet!

BBU has proven its excellence in all academic areas, being ranked constantly in the last years as the first university of Romania, in all international university rankings. The importance and impact of the research conducted here should be particularly emphasized, reflecting the high competence and hard work of my colleagues in all academic fields. I am honored to be part of this community. At the same time I am convinced that we shall preserve and amplify the stimulating environment, found here when being inducted into Alma Mater Napocensis, through a better valorization of the resources and skills that currently exist, and by involving our younger colleagues proving performance in their current work. Traditio Nostra Unacum Europae Virtutibus Splendet!

 

 

Conf. univ. dr. Alida Timar-Gabor – Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

icon_ubb

 1. Întrebare/Question Daniel David (DD):

  Ne puteţi face o scurtă prezentare a dvs.? (Numele şi prenumele, afiliere academică, domeniul de cercetare, motto-ul şi/sau valorile personale)  (Providing a brief introduction of the featured leading BBU scientist?)

Răspuns/Response:

 • Mă numesc Alida Timar-Gabor. Am absolvit Facultatea de Fizică la Universitatatea Babeș-Bolyai în anul 2005. Am fost angajată în cadrul Universității Babeș-Bolyai în anul 2008 la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. Sunt doctor în fizică din anul 2010, iar în anul 2015 am obținut abilitarea și calitatea de conducător de doctorat în domeniul Știința Mediului. Actualmente sunt conferențiar universitar în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului și Cercetător Științific grad I în cadrul Centrului de Radioactivitatea Mediului și Datare Nucleară, Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe. Sunt liderul Laboratorului de Datare și Dozimetrie prin Luminescență, domeniile mele principale de interes fiind: datarea prin luminescență, radioactivitatea naturală, dozimetria cu corp solid aplicată în studii de mediu și dozimetria retrospectivă de accident. Nu m-am gândit niciodată la un motto, dar în una din lecturile recente am citit blazonul familiei Shackleton “Fortitudine vincimus (By endurance we conquer)”, iar acest motto m-a impresionat. Mi-aș permite sa îl parafrazez în cuvinte mai sărace: lucrurile importante și trainice se obțin doar prin eforturi pe măsură.
 • My name is Alida Timar-Gabor. I graduated at the Physics Faculty, Babeș-Bolyai University in 2005. I started working for the Babeș-Bolyai University in 2008, at the Faculty of Environmental Sciences and Engineering. I am Doctor in physics since 2010, and in 2015 I defended my habilitation in Environmental Sciences. Currently I am an associate professor at the Faculty of Environmental Sciences and Engineering and a Research Professor at the Center of Environmental Radioactivity and Nuclear Dating, Institute for Interdisciplinary Research on Bio-Nano-Science. I am the leader of the Laboratory for Luminescence Dating and Dosimetry, my main fields of interest being: luminescence dating, natural radioactivity, solid state dosimetry applied in environmental studies and retrospective accident dosimetry. I have never thought of a motto, but in a recent lecture I came across the motto of the Shackleton family “Fortitudine vincimus (By endurance we conquer)”, and these words inspired me. I would allow myself to rephrase this motto into simpler words: significant and long lasting things are obtained only through comparable efforts.

2. Întrebare/Question DD: 

De ce aţi ales UBB? (Why BBU?)

Răspuns/Response:

 • Am avut ocazia să părăsesc țara pentru a lucra cu grupuri mai experimentate în cercetare. Totuși, nu am părăsit niciodată universitatea pentru perioade îndelungate. Proiectele ERC sunt portabile, directorul de proiect putând să își implementeze proiectul chiar și după câștigarea lui în altă instituție. Prin prestigiul lor, proiectele ERC sunt dorite de marile universități din Europa, unele dintre ele avand chiar politica de a invita personal directorii de proiecte ERC să își desfășoare activitatea în cadrul lor. Trebuie să recunosc că am fost tentată de ideea aceasta. De ce totuși UBB? Pentru că cred că în România o altă instituție nu mi-ar fi putut oferi mai mult, dar mai ales pentru că UBB este Alma Mater.  Chiar și acum când trec pe coridoarele facultății la care am studiat, eu simt o emoție aparte. Dacă și studenții mei de acum vor avea măcar o fărâmă din acest sentiment peste 10 ani, eu voi fi mulțumită.
 •  I had the opportunity to leave the country for joining experienced groups that are at the forefront of research in my field. However, I never left the university for extended periods. ERC projects are portable, the principal investigator being able to implement the project even after contracting it in a different institution. Because of the prestige they bring, ERC projects are desired by top universities in Europe, some of which have the policy of inviting for hosting and hiring the principal investigators of ERC projects. I must admit that I was tempted by this idea. However, why BBU? I chose BBU because I believe that in Romania no other institution is able to offer me a better climate, but above all because BBU is Alma Mater. Even now, when crossing the corridors of the faculty where I studied I feel a special emotion. If my students will feel a shred of this emotion in 10 years from now, I’ll be satisfied.

3. Întrebare/Question DD:

Puteţi să ne faceţi o scurtă prezentare a realizării academice care a prilejuit acest interviu? (A brief presentation of the academic achievement)?

Răspuns/Response:

 • În ultimii ani am avut o activitate de cercetare fructuoasă dovedită prin publicații, dar mai ales prin colaborările internaționale cu cele mai importante personalități din domeniul în care activez și anume domeniul datării prin luminescență. Am avut de asemena șansa de a primi recunoaștere pentru rezultatele mele prin diverse premii naționale și internaționale cum ar fi Premiul Grigore Cobălcescu al Academiei Române pentru anul 2012, Premiul Ad Astra pentru excelență în cercetare în anul 2014, Premiul Danubius Young Scientist Award 2015, Bursa L`Oreal-UNESCO pentru femeile din stiință 2015 etc. Am avut în plus o activitate didactică intensă care mi-a permis selectarea unor studenți dedicați reușind să cogulez în jurul activităților mele un tânăr și entuziast grup de cercetători. Toate acestea au fost încununate de câștigarea proiectului ERC INTERPTRAP „Integrated dating approach for terrestrial records of past climate using trapped charged methods”, primul proiect finanțat de Consiliul European al Cercetării în domeniul științelor exacte în Romania și primul si deocamdata singurul proiect ERC câștigat de către o universitate din  țară.
 • Over the past years I have had a fruitful research activity proven by publications, but most notably by the international collaborations I have engaged in with the highest authorities in my main research field, which is luminescence dating. I have also had the chance of receiving recognition for my results through several national and international awards such as the Grigore Cobălcescu Award of the Romanian Academy for the year 2012, the Ad Astra Award for excellence in research for the year 2014, Danubius Young Scientist Award in 2015, L’Oreal-UNESCO Award for Women in Science 2015 etc. In addition, my intensive teaching activity has allowed me to select a few dedicated students, thus forming a group of young enthusiastic researchers. All of these culminated in the granting of the ERC project INTERTRAP „Integrated dating approach for terrestrial records of past climate using trapped charged methods”, the first project financed by the European Research Council in the field of experimental sciences in Romania and the first and so far the only ERC project awareded to a university in our country.     

 4. Întrebare/Questions DD:

Care sunt planurile academice de viitor? (Future academic plans?)

Răspuns/Response:

 • Proiectele ERC sunt proiecte de cercetare fundamentală, iar această direcţie de finanţare este considerată, după ştiinţa mea, cea mai înaltă linie de finanţare din Europa. Cercetarea fundamentală implică un grad sporit de risc. Din acest considerent, eşecul ştiinţific este considerat absolut acceptabil în cazul proiectelor ERC. În momentul de faţă, planul meu academic şi dezideratul principal sunt să reuşesc să îndeplinesc obiectivele proiectului, iar INTERTRAP să fie un succes. Am încredere că dacă voi reuşi acest lucru, o mulţime de alte lucruri extraordinare mi se vor întâmpla de la sine. Implementând proiectul în România, pe lângă cercetarea fundamentală care stă la baza proiectului, INTERTRAP îşi propune şi o dezvoltare majoră a prezentului laborator în care lucrez într-un laborator care să îmbine datarea prin metode luminescente cu datarea prin rezonanţă electronică de spin. Acesta va fi un laborator unic în Europa de Sud Est şi unul dintre puţinele laboratoare de acest tip din lume. Sper astfel ca în maxim un an să pot să îmi desfăşor activităţile într-un laborator modern şi încăpător, aşa cum am visat întotdeauna.
 • The ERC funded projects represent projects that aim at fundamental research and, to my knowledge, ERC funding is considered the most prestigeous funding line in Europe. Fundamental research is inherently a high risk process. In consequence, scientific failure within the ERC projects is considered to be perfectly acceptable.  At this moment, my academic plan and main purpose are to succeed in accomplishing the project’s objectives in order for the INTERTRAP to be a success. I am confident that if I will achieve this goal, many great things will consequently happen by nature.  Besides the fundamental research INTERTRAP is based on, implementing this project in Romania aims for a major development of the existing laboratory into a laboratory which will combine and integrate luminescence dating methods with the electron spin resonance dating method. This will be a unique laboratory in South-Eastern Europe and one of the very few laboratories of this type in the world. I hope that  within maximum one year it would be possible to conduct my activities in a modern and spacious laboratory, as I have always dreamt of.

5. Întrebare/Question DD

Un scurt mesaj către comunitatea UBB? (A short message to the BBU academic community?)

Răspuns/Response:

 • În ceea ce privește afirmarea internațională în cercetare, naționalitatea și afilierea noastră academică nu reprezintă un impediment. Da, din păcate, implică uneori că trebuie să muncim mult mai mult din diverse motive, dar nimic nu este imposibil. Le mulțumesc profesorilor mei, colegilor de la Facultatea de Știința si Ingineria Mediului și de la Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe pentru buna colaborare și susținerea acordată.  Le mulțumesc mai ales membrilor echipei mele pentru că și-au pus încrederea în mine, pentru că nu m-au dezamăgit niciodată, pentru toate reușitele pe care le-am realizat împreună și pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit alături. Îi felicit pe toți colegii din universitate care au realizări remarcabile și mă bucur că am avut ocazia să îi cunosc pe o parte dintre ei în ultimii ani. Sunt mândră că fac parte din comunitatea UBB.
 • Nationality and academic affiliation is not an impediment when it comes to achieving international recognition. Yes, unfortunately, this sometimes involves working harder for various reasons, but everything is possible. I would like to thank my professors, and my colleagues from the Faculty of Environmental Science and Engineering as well as from the Institute for Interdisciplinary Research on Bio-Nano-Sciences for the good cooperation and for the support offered. I deeply thank my team members for putting their trust in me, for never letting me down, for all the achievements that we have accomplished and all the beautiful moments we have lived together.I would like to congratulate all my colleagues from the university who have outstanding achievements. I am glad I had the opportunity to personally meet some of them in the last years. I am proud to be a part of the BBU community.

Legătură spre pagina academică personală/CV/Link to personal academic homepage/CV: