Colocviul internaţional „Discours en présence: analyse textuelle, pragmatique, didactique des langues” – Facultatea de Litere – 30-31 ianuarie 2015

Colocviul internaţional „Discours en présence: analyse textuelle, pragmatique, didactique des langues”

– omagiu dnei profesor dr. Liana Pop –


Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice al Facultăţii de Litere are onoarea de a vă invita în perioada 30-31 ianuarie 2015, la colocviul omagial dedicat doamnei profesor dr. Liana Pop, director al departamentului şi cadru didactic de excepţie al Universităţii Babeş-Bolyai.

Specialist în lingvistică franceză şi cercetător polivalent, dna prof. dr. Liana Pop se distinge prin contribuţii remarcabile în domeniul analizei discursului (studiul limbii vorbite şi al dialogului), prin elaborarea unor modele explicative originale, precum cel al „spaţiilor discursive” sau al „gramaticii graduale”. În domeniul cercetării fundamentale, a contribuit, alături de alţi lingvişti şi tineri cercetători, la constituirea, publicarea şi exploatarea mai multor corpusuri orale şi de limbă utilizată în spaţiul virtual. Pe parcursul a patru decenii de activitate didactică, dna prof. dr. Liana Pop a elaborat sau a participat la conceperea unor materiale moderne de predare a limbilor: metode de limba franceză, manuale de limba română ca limbă străină, adaptarea în limba română a Nivelului prag, colecţii de manuale pentru învăţarea progresivă a limbilor (proiectul Autodidact). Mai recent, interesele dnei Liana Pop s-au orientat spre multilingvismul în contextul universitar şi intercomprehensiunea în limbile romanice.

Desfășurându-se în cadrul Facultății de Litere, colocviul internaţional Discours en présence: analyse textuelle, pragmatique, didactique des langues onorează impresionanta activitate pedagogică şi ştiinţifică a dnei profesor dr. Liana Pop. La manifestare vor participa profesori şi cercetători din Franţa, Elveţia, Italia, Portugalia şi Germania, specialişti în domeniul pragmaticii şi al didacticii limbilor.

Evenimentul este susţinut de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Institutul Francez Cluj-Napoca, Centrul Cultural Italian, Institutul Camões, Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

 

Direcția Comunicare și Relații Publice a UBB

icon_ubb

 

About alex.maxim