Comunicat de presă

Comunicat de presă


            Universitatea Babeș-Bolyai, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada M. Kogălniceanu nr.1, a inaugurat în data de 9 octombrie 2014 Parcul Sportiv
Iuliu Hațieganu”. Cu această ocazie a avut loc și sesiunea de informare privind finalizarea proiectului „Reabilitare Campus – Facultatea de educație fizică și sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca”.

Lucrările de reabilitare ale Parcului Sportiv Iuliu Hațieganu, începute în luna februarie 2014 au fost finalizate, fiind îndeplinite următoarele obiective principale:

–          Extinderea spațiilor de învățământ din clădirea Facultății de Educație Fizică și Sport, fiind disponibile înca 390 de locuri pentru studenți în cele 13 săli de curs nou create;

–          Reabilitarea rețelelor de apă, canalizare și hidranți din incinta parcului;

–          Cinci terenuri de sport (fotbal, baschet, multifunționale),  cu o suprafață totală de 9.065 metri au fost reabilitate și modernizate; împrejmuite și dotate cu echipament specific. Terenul de fotbal a fost prevăzut cu instalație de nocturna, tribuna pentru spectatori și tabela de marcaj;

–          Reabilitarea căilor de acces, alei și rigole;

–          Refacerea sistemului de iluminat exterior și a infrastructurii electrice subterane.

 

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Autoritatea de Management pentru POR este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice iar Organismul intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională. Valoarea totală a proiectului este de  25.395.456,17 Lei, din care contribuția Beneficiarului de 1.506.626,35 Lei.

About alex.maxim