Conf. univ. dr. Cristina Blaga

Facultatea de Matematică și Informatică

Departamentul de Matematică

21 – 28 decembrie

            Doamna Conf. univ. dr. Cristina Blaga este recunoscută pentru fructuoasa activitate de tutoriat, desfasurată la nivelul Masterului de Matematică Didactică și pentru conducerea a trei cursuri de nivel licență și master cu impact mare asupra studenților. Doamna conferentiar este implicată în predarea Astronomiei la nivel preuniversitar,  fiind instructor al rețelei NASE-Network for Astronomy School Education, aceasta având ca scop pregatirea profesorilor care vor preda Astronomia în licee.

About ruxandra.ursache