Lect. dr. habil. Ioan Pop-Curşeu

Facultatea de Teatru și Televiziune

Profesorul lunii iulie

Lect. dr. habil. Ioan Pop-Curşeu (n. 4.02.1978) a obţinut două titluri de doctor în ştiinţe (Universitatea din Geneva, 2007; Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 2011), iar în ianuarie 2015 şi-a susţinut teza de abilitare în domeniul Cinematografie şi Media. La Facultatea de Teatru şi Televiziune a UBB, predă mai multe discipline din sfera esteticii (Estetică, cultură şi antropologie vizuală, Estetica filmului, Estetica teatrului, Teorii ale filmului). În ecou cu activitatea didactică, Ioan Pop-Curşeu a publicat un Manual de estetică (Presa Universitară Clujeană, 2014), în colecţia de manuale CineMedia, pe care o coordonează.

Interesele sale de cercetare privesc câteva genuri cinematografice majore, cum ar fi horror şi fantasy (cu o atenţie deosebită acordată reprezentărilor cinematografice ale vrăjitoriei), sau relaţiile complexe dintre cinema şi literatură. Câteva dintre cercetările sale cele mai recente s-au centrat pe modurile în care literatura secolelor XIX-XX a hrănit filmul, de la bine cunoscuta problema a adaptării, la influenţa poeziei asupra discursului filmic.

Ioan Pop-Curşeu a publicat atât articole ştiinţifice în reviste indexate Isi sau Bdi, cât şi numeroase texte în revistele culturale din ţară. Este secretar de redacţie al revistei ştiinţifice Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Dramatica, coordonând trei apariţii tematice cu prestigioase participări internaţionale (2/2013, 1/2014, 1/2016), dar şi membru al redacţiei prestigioasei reviste clujene Steaua.

Ioan Pop-Curşeu a tradus, singur sau în colaborare cu Ştefana Pop-Curşeu, 12 cărţi din franceză în română sau din română în franceză. În colaborare cu Adina Paşca coordonează colecţia Cinemag, consacrată studiilor de film şi patronată de Editura Tact din Cluj-Napoca (5 apariţii). În această colecţie, Ioan Pop-Curşeu a publicat – în colaborare cu Ştefana Pop-Curşeu – traducerea lucrărilor capitale ale lui Gilles Deleuze, Cinema 1. Imaginea-mişcare (2012, nominalizată la premiile USR, secţiunea Traduceri), Cinema 2. Imaginea-timp (2013).

Ioan Pop-Curşeu e interesat şi de teatru, literatură, psihologie socială sau antropologie, fiind membru a diferite grupuri de cercetare în aceste domenii. A publicat patru cărţi ca unic autor: Nu ştie stânga ce face dreapta. Două eseuri despre şovăielile gândirii critice, Ed. Paralela 45, 2004 (Premiul pentru debut al revistei Cuvântul); Baudelaire, la plural, Ed. Paralela 45, 2008 (Premiul pentru eseu al USR filiala Cluj); Vasile Bologa (1859-1944), studiu monografic, Ed. Reîntregirea, 2010; Magie şi vrăjitorie în cultura română. Istorie, literatură, mentalităţi, Polirom-Cartea românească, 2013 (Premiul „Cultură şi civilizaţie”, Chişinău, 2013; multiple nominalizări pentru premii naţionale), precum şi Ocoliş, o gură de aer tare din Munţii Apuseni. Ghid turistic, text şi fotografii în colaborare cu Ştefana Pop-Curşeu, Tact, 2015.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Preşedinte al juriului la Festivalul Internaţional de scurt-metraje ClujShorts, începând cu 2013.

https://ubbcluj.academia.edu/IoanPopCur%C5%9Feu

Salvează

Salvează

About ruxandra.ursache