Memoriu adresat Ministerului Educatiei

Către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

În atenţia Domnului Ministru Daniel Funeriu

Stimate Domnule Ministru,

suntem un grup de cunoscuţi profesori universitari, conducători de doctorat şi alte cadre didactice universitare de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu mare experienţă şi expertiză în domeniul de specialitate, cu recunoaştere internaţională.

Preocupaţi de starea şi viitorul Universităţii noastre şi a învăţământului public superior din România, vă solicităm anularea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, revenirea cel puţin la legislaţia anterioară şi elaborarea unei legi, în conformitate cu normele universitare, politicile universitare şi măsurile antidiscriminatorii din Europa.

Stabilirea mecanică a unui criteriu de pensionare (vârsta de 65 de ani) pentru profesorii universitari antrenează o hemoragie a valorilor, prin migrarea efectivă a foarte mulţi profesori. A forţa pensionarea profesorilor universitari la 65 de ani, fără a lua în seamă opera şi valoarea efectivă a fiecăruia, va priva instituţiile româneşti de cea mai calificată parte a specialiştilor. Această forţare are multe implicaţii juridice (doctoranzii pot acţiona în justiţie nerespectarea contractelor de studii). Menţionăm că asemenea măsuri au mai fost aplicate doar în regimurile de dictatură, din 1938 încoace. Forţarea va afecta grav un sistem aflat în criză de specialişti, al căror efectiv real încă era sub nevoile ţării. Forţarea amintită este în evidentă contradicţie cu tendinţa generală din sistemele avansate din Europa şi America (de pildă, Marea Britanie, Italia, Germania, Danemarca, Polonia şi alte ţări au trecut la ridicarea vârstei de pensionare a profesorilor universitari de vârf, iar SUA şi Canada au legi contra discriminării pe criterii de vârstă, în vreme ce Franţa se mişcă pe aceeaşi direcţie).

Susţinem Rezoluţia Consiliului Naţional al Rectorilor care constată că o aplicare imediată şi iraţională a legii duce la imposibilitatea atingerii obiectivelor asumate de România în faţa Uniunii Europene. Consiliul Naţional al Rectorilor a solicitat înlocuirea Legii Educaţiei Naţionale pentru a asigura funcţionalitatea sistemului de învăţământ.

Pensionarea profesorilor universitari la împlinirea vârstei de 65 de ani, cu pierderea calităţii, pe de o parte, şi blocarea scoaterii la concurs a posturilor vacante, pe de altă parte, creează în Universitate o situaţie dificilă, deoarece se perturbă şi se dezorganizează anul universitar în desfăşurare, pune Universitatea în situaţia de a nu mai îndeplini criteriile de acreditare, o lipseşte de resursa umană cea mai calificată, reduce potenţialul de cercetare ştiinţifică şi cel al şcolilor doctorale.

Menţionăm faptul că efortul de conflictualizare a generaţiilor nu dă rezultate şi că un astfel de efort, care, din păcate, se face astăzi în ţara noastră, nu numai că este fără precedent, dar distruge instituţiile. În universităţile din România este loc pentru orice persoană bine calificată şi competitivă.

Semnatarii Declaraţiei de anulare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

(lista este deschisa)

 1. Prof. univ. dr. Rodica Pop (Facultatea de Litere)
 2. Prof. univ. dr. Gavril Neamţu (Facultatea de Litere)
 3. Prof. univ. dr. Ligia Florea (Facultatea de Litere)
 4. Prof. univ. dr. Voichiţa Maria Sasu (Facultatea de Litere)
 5. Prof. univ. dr. Mihai Zdrenghea (Facultatea de Litere)
 6. Prof. univ. dr. Wolfgang Breckner (Facultatea de Matematică şi Informatică)
 7. Prof. univ. dr. Ştefan Cobzaş (Facultatea de Matematică şi Informatică)
 8. Prof. univ. dr. Militon Frenţiu (Facultatea de Matematică şi Informatică)
 9. Prof. univ. dr. Vasile Preda (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
 10. Prof. univ. dr. Michael Shafir (Facultatea de Studii Europene)
 11. Prof. univ. dr. Ioan Nistor (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor)
 12. Prof. univ. dr. Nicolae Ghişoiu (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor)
 13. Prof. univ. dr. Petru Binţinţan-Socaciu (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor)
 14. Prof. univ. dr. Ioan Lazăr (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor)
 15. Prof. univ. dr. Maria-Magdolna Vincze (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor)
 16. Prof. univ. dr. Ghişoiu Medy-Magdalena (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor)
 17. Prof. univ. dr. Ştefan Niţchi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor)
 18. Prof. univ. dr. Traian Rotariu (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială)
 19. Prof. univ. dr. Petru Iluţ (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială)
 20. Prof. univ. dr. Mircea Alexei (Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport)
 21. Prof. univ. dr. Partenie Dumbravă (Facultatea de Business)
 22. Prof. univ. dr. Liviu Pop (Facultatea de Drept)
 23. Prof. univ. dr. Virgil Surdeanu (Facultatea de Geografie)

Reamintim si alte peste 1600 de cadre didactice semnatare ale Declaraţiei cadrelor didactice din Universitatea Babeş-Bolyai, publicată în volumul O lege eronată (Documente), volum îngrijit de Nicolae Păun şi Eunicia Maria Trif, pp. 13-16.

About admin