Prof. dr. Néda Zoltán – Cercetător în fizică statistică cu aplicații interdisciplinare

icon_ubb

 

  1.  Întrebare/Question Daniel David (DD): Vă rog să vă faceţi o scurtă prezentare.

Néda Zoltán, sunt profesor univ. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, profesor univ. asociat la Școala Doctorală de Fizică a Univ. Eötvös Loránd din Budapesta (Ungaria) şi membru extern al Academiei Maghiare de Ştiinţe. Domeniul de cercetare este fizica statistică cu aplicaţii interdisciplinare. Sunt interesat în special de fenomene colective emergente, tranziţii de fază, fenomene stohastice şi de formări spontane de structuri în sisteme complexe. Consider cercetarea nu ca o profesie, ci mai degrabă ca un hobby intelectual. Pentru mine este mai importantă curiozitatea umană amplă decât o strictă specializare într-un domeniu îngust al ştiintei. Sunt deschis întotdeauna la probleme şi domenii noi în care pot valorifica cunoştinţele mele teoretice în fizică şi matematică.

I am Zoltan Neda, professor of theoretical physics at the Babes-Bolyai University of Cluj, professor at the doctoral school in physics education at the Lorand Eotvos University from Budapest (Hungary) and external member of the Hungarian Academy of Sciences. My research field is statistical physics with interdisciplinary applications. I am interested in collective emergent phenomena, phase transitions, stochastic phenomena and spontaneous pattern formation in complex systems. I consider research as an intellectual hobby and not as a profession. For me a wide intellectual curiosity is more important than a strict specialization in a narrow field of science. I am always open to new and challenging interdisciplinary problems in which I can use the physical and mathematical methods that I master.       

2. Întrebare/Question DD: Vă rog să ne faceţi o scurtă prezentare a realizării academice care a prilejuit acest interviu (A brief presentation of the academic achivement)

Am publicat două articole în Nature, ambele în domeniul autoorganizării spontane. În primul articol am investigat apariţia sincronizării spontane în aplauzele ritmice, oferind o descriere teoretică pe baza unui model simplu. În al doilea articol am investigat formarea spontană de structuri spiralate în procesul de fragmentare a straturilor subţiri. Ambele studii au pornit de la observarea experimentală a unui fenomen emergent fascinant, o problemă simplă care nu a fost abordată anterior.

I published two scientific papers in “Nature”, both of them dealing with the spontaneous auto-organization phenomena. In the first work we studied the formation and dynamics of the rhythmic applause, giving a theoretical description based on a simple analytically solvable model. In the second work we studied the spontaneous formation mechanism of spiral cracks during the fragmentation process of thin layers. Both studies were motivated by the experimental observation of a fascinating and simple phenomenon, which has never been scientifically investigated before.

3. Întrebare/Questions DD: Care sunt planurile academice de viitor? (Future academic plans

Aş dori să continui cercetările mele în domeniul fenomenelor colective şi al autoorganizării spontane, studiind probleme interdisciplinare. Am multe probleme interesante în traistă care tot aşteaptă să îmi fac timp pentru ele. M-aş bucura mult de un an sabatic în care aş avea prilejul să lucrez mai mult la aceste probleme şi aş avea prilejul pentru a efectua noi colaborări internaţionale. Mă fascinează totodată fundaţia gândirii noastre în fizică, sistemul de postulate pe care s-a croit spațiu-timpul fizicii, paradigma noastră actuală de gândire în fizică. Doresc să scriu o carte de popularizare pe această tematică.

 I would like to continue my research in the area of emerging auto-organization studying interdisciplinary problems. I do have many interesting problems in my pocket, which needs time to be finalized. I would be happy thus for a sabbatical year in which all these problems could be finalized and to start new international collaborations. I am fascinated by the foundation of our scientific thinking, the basic postulates of physics on which the physical space-time and our thinking paradigm is tailored. I am planning to write a science popularization book on this field.

4. Întrebare/Question DD: De ce aţi ales UBB? (Why BBU?)

Deşi am lucrat în multe ţări, şi mi s-a oferit prilejul de a rămâne permanent la universităţi de prestigiu din SUA sau Norvegia, la UBB m-am simţit şi mă simt cu adevărat acasă. De strada Kogălniceanu mi se leagă toată educaţia şcolară şi universitară. Vizavi de clădirea centrală a UBB, la liceul Báthory, am studiat timp de 12 ani, după care am traversat strada şi am studiat la Facultatea de Fizică încă patru ani. Tot aici mi-am finalizat şi doctoratul. UBB mi-a oferit o atmosferă primitoare în care nu am fost presat să produc rezultate numai de dragul de a publica. Mi s-a oferit posibilitatea de a nu deveni un specialist într-un domeniu limitat şi să am oportunitatea de a mă juca cu toate problemele care mi s-au părut fascinante. Am avut libertatea de a alege ce vreau să cercetez şi am avut parte de studenţi extraordinari. Colegii mă sprijină şi mă ajută în toată activitatea didactică şi de cercetare.

Although I have worked in many countries and physics institutes and I was given the opportunity to get a tenure position in prestigious universities in USA and Norway, I considered that I am really at home here at the BBU. My whole education is linked to the Kogalniceanu Street in Cluj. Just the opposite site from the Central Building of the BBU is the Bathory high school where I studied 12 years, after which I crossed the street and continue 4 years of study at the Physics Faculty. Here I finalized also my PhD studies. The BBU offered me a welcoming and peaceful atmosphere in which I was not forced to produce scientific results only for the sake of publishing. They gave me the possibility of not becoming a specialist in a narrow field of science and to play with all the fascinating problems that I encountered in my carrier. I was given a liberty for freely choosing my research field and I had the opportunity to work with extraordinary students. I feel that my colleagues are behind me in my whole academic and scientific activity.

5. Întrebare/Question DD: Un scurt mesaj către comunitatea UBB? (A short message to the BBU academic community?)

Să nu cădem în capcana scientometriei cantitative. Cercetarea este mai degrabă o artă şi nu o industrie. Nu neapărat numărul de publicaţii sau numărul de granturi câştigate este produsul şi valoarea reală a cercetării. Valoarea adevărată sunt studenţii cărora le cultivăm curiozitatea şi rigurozitatea ştiinţifică şi rezultatele care sunt acceptate şi discutate de comunitatea ştiinţifică. În zilele noastre, e foarte uşor să publici fiindcă numărul revistelor de specialitate creşte exponenţial, iar publicatul a devenit o afacere profitabilă pentru edituri. Este mult mai greu să faci ca cele publicate să fie citite şi să aibă un impact ştiinţific. În această ultimă direcţie ar trebui să ne concentrăm la UBB.

My message would be not to fall in the trap of quantitative scientometry. Science is much more like an art than industry. Not necessary the number of publications or the number of managed research grants gives the real value of the scientific research. The students we raise, the curiosity that we open in their minds and the results that are accepted and discussed in the international scientific community give the real value of the scientific research. Nowadays, due to the exponentially increasing number of scientific journals and the financial interest of the editing companies it became easy to publish any work. It is much harder to make your work having an impact and to be read and discussed by many researchers. The real scientific results are however given by these late criteria, and here at the BBU we have to focus in such directions.

______________________________________

Legătură spre pagina academică personală/CV/Link to personal academic homepage/CV:

www.phys.ubbcluj.ro/~zneda

About alex.maxim