Proiect de cercetare: Alfabetizarea timpurie la copiii de etnie Roma din România: predicții, niveluri si strategii de îmbunătățire a gradului de alfabetizare, ELIRA

Cluj-Napoca, 03 iulie 2015

Facultatea de Psihologie și Științe ale educației
Departamentul de Științe ale Educației

Proiect de cercetare: Alfabetizarea timpurie la copiii de etnie Roma din România: predicții, niveluri si strategii de îmbunătățire a gradului de alfabetizare, ELIRA

 

Comunicat de presă

 

     De la debutul proiectului de cercetare, semnalat de noi în ziarul Făclia din 28 august 2014, până în prezent, au fost parcurse etapele și pachetele de activități planificate, între care cele mai importante din punct de vedere științific sunt următoarele:

  • Evaluarea unui număr de 500 de elevi din clasa I cu o baterie complexă de teste psihologice saturate în indicatori ai abilităților de alfabetizare;
  • Parcurgerea programului de intervenție formativă pentru accelerarea alfabetizării la elevii din clasa I;
  • Evaluarea impactului programului de intervenție asupra abilităților de alfabetizare.

     Analiza rezultatelor obținute pe parcursul acestor etape și activități a constituit agenda de lucru a reuniunii Comitetului Științific al proiectului, activitate care s-a desfășurat recent la Universitatea din Oslo (15 – 17 iunie 2015).  Din partea Universității Babeș Bolyai, promotor de proiect, au participat la reuniune Dr. Dacian Dolean și Dr. Ioana Țincaș, iar din partea partenerilor norvegieni, gazedele întîlnirii, au participat Prof. Arne Lervåg, Prof. Monica-Melby Lervåg și Dr. Crina Damșa.
     Notăm în continuare aspectele importante dezbătute și soluțiile avansate de membrii Comitetului științific la reuniunea de la Universitatea din Oslo.
     Cu privire la strategia de diseminare a rezultatelor proiectului, s-a decis ca rezultatele cercetării să fie publicate  în jurnale indexate ISI cu factor de impact cât mai mare. Au fost identificate teme relevante pentru publicare, precum:

–               Analize de regresie ierarhică prin care să se prezinte comparativ capacitatea de decodare a elevilor romi și ne-romi la timpul de testare T1 (prima evaluare);

–               Analiza impactului absenteismului asupra capacității de decodare;

–               Studii de corelație între componența clasei de elevi, integrarea școlară a copiilor romi și dezvoltarea performanțelor școlare ale acestora;

–               Evaluarea programului de intervenție ș.a.

     O atenție specială a fost acordată de către participanți analizei programului de intervenție. S-au realizat analize de varianță, regresii liniare și alte prelucrări statistice asupra datelor din studiul longitudinal intreprins. Aceste analize multifactoriale continuă în etapa următoare a proiectului, pe măsură ce colecția de date de cercetare se întregește.  Ținta finală este de a identifica, pe baze științifice, factorii care au influență semnificativă asupra dezvoltării abilităților de alfabetizare timpurie și  traducerea concluziilor de cercetare în programul de predare – învățare la Aria curriculară Limbă și comunicare.

 

 

 

 

About alexandra.gabudean